Сучасний лінійковий вулик. Частина 5.

Рік написання: 2011

Заселення лінійкового вулика бджолами.

Поселити бджіл у лінійковий вулик можна кількома способами, але цей процес має свої особливості. Можна просто поселити (зсипати) рій у лінійковий вулик. У більшості країн Африки і Азії, для яких і призначений в основному цей вулик, роїння триває досить довгий період, в деяких місцях цілий рік, тому заселення роями є основним способом. Більше того, лінійковий вулик використовується часто як пастка для бродячих роїв. Інакше кажучи, належно підготовлений і виставлений ЛВ буде швидко заселений бджолами без всякої участі пасічника, на тій підставі, що бджоли заселяють будь-яку вільну підходящу для гніздування нішу, яку виявлять у природі. 

Можна зробити відводок. При цьому частина щільників з лінійками разом з кормом, розплодом переноситься у новий вулик. Бджоли виводять матку на розплоді самостійно. Вільна частина гнізда  в обох вуликах закладається лінійками, від яких пізніше будуть відбудовані щільники. Заповнення гнізда вільними щільниками не передбачено. Це суперечить концепції ЛВ.

У деяких країнах розвинутого бджільництва (Ізраїль) все нуклеусне господарство побудоване на основі ЛВ, тобто маленькі рамки тут не використовуються – лише щільники, прикріплені до лінійок. Заселення такого вулика бджолами здійснюється так, що певна кількість бджіл, переважно молодих бджіл, засипається в порожній вулик з лінійками. Годівниця у вулику заповнюється кормом, щоб забезпечити функціонування вулика на необхідний період.

В зоні помірного клімату з класичним бджільництвом заселення ЛВ бджолами більше наближене до такого, яке застосовується в рамкових вуликах. Але на перших порах єдино можливими методами є заселення роями - в період роїння чи струшування частини бджіл на лінійки без щільників, або використання нальотів - в період сезону, коли бджоли виділяють віск і відбудовують щільники. Наліт на матку здійснюється так: вулик з бджолами відноситься в сторону, на його місце ставиться інший вулик (в даному випадку лінійковий), в який поміщається матка в кліточці. Льотні бджоли зберуться в новому вулику і відбудують гніздо. Така технологія є надто просунутою, тому використовується рідко, тим більше, що для відбудови гнізда льотні бджоли пристосовані слабше, оскільки функціонування воскових залоз у них не таке інтенсивне. При цьому бджіл, поки вони відбудують гніздо, потрібно підгодовувати, якщо в природі немає належного взятку.

Для заселення ЛВ неможливо використання пакетних бджіл. Пакетне бджільництво є там, де є зима, і передбачаються втрати від зимівлі, а пакетні бджоли з півдня розглядаються як один зі способів відновлення чи розширення пасік. 

Відбудова щільників в лінійковому вулику.

Передбачається, що в лінійковому вулику бджоли будують багато і тривало. Погода і клімат в країнах, де цей вулик поширений, дозволяють це робити. В більшості країн Африки бджоли виділяють віск і будують гніздо цілий рік, в періоди, коли в природі є взяток. Тому якихось проблем з відбудовою гнізда немає. В більшості цих країн не передбачене використання штучної вощини (її тут просто немає, або вона надто дорога для пасічника). Третя особливість відбудови гнізда – щільники одноразові, і по заповненню їх медом вони просто руйнуються (пресуються) або споживаються, як щільниковий мед. Відкачування меду зі щільників, прикріплених до лінійок, у лінійковому вулику не передбачено. І останнє – передача щільників від вулика до вулика, обмін щільників між вуликами не передбачені або тут зведені до мінімуму. Така практика, до речі, корисна з огляду на можливість поширення хвороб при передачі щільників. 

Знову ж таки, в країнах класичного бджільництва, де використовуються принципи лінійкової технології, відбудова щільників наближена до такої у рамкових вуликах. Тут можливі гібридні варіанти вуликів, коли безрамкове гніздо складається з лінійок зі щільниками, а зверху на вулик ставиться магазин з рамками. Конструкцію лінійки для кращої відбудови щільників ми розглянули в одній з попередніх статей.

Для швидшої відбудови щільника лінійка поміщається між двома вже відбудованими щільниками, тоді щільник буде відбудований швидко і на всю висоту вулика, як і сусідні щільники. 

Видалення чи утилізація щільників (старих, пошкоджених, трутневих) відбувається дещо інакше, ніж в традиційних вуликах, адже щільники не можна відкачувати на медогонці. Щільники, призначені для видалення з гнізда, ставляться, як крайні у вулику, з часом вони звільняються від розплоду чи меду, і їх можна видалити.

Якщо бджолам дати можливість вільно будувати гніздо, то часто вони будуть будувати щільники з трутневими комірками. Як заставити їх будувати бджолині щільники? Для цього існує кілька можливостей. По-перше, сім’ї з молодими цьогорічними матками будують переважно щільники без трутневих комірок. По-друге, використовується ройова енергія бджіл. Рої будують гнізда переважно без трутневих комірок. По-третє, весною при наявності взятку сім’ї відбудовують переважно щільники без трутневих комірок. По-четверте, рій на новому місці перші 21 дні, незалежно від віку матки, будує щільники тільки з бджолиними комірками.

Як показує практика, бджоли рідко відбудовують щільник по всьому профілю лінійкового вулика. Іноді незабудований простір до дна є значним. Перейматися цим особливо не варто. В моїй практиці бджоли успішно перезимовували в лінійковому вулику, маючи площу окремих щільників у зимовому гнізді, які складали тільки половину рамки Дадана. Таке враження, що в природно відбудованих щільниках бджоли краще зимують і споживають менше кормів.

Методи утримання бджіл в лінійкових вуликах.

Більшість основних принципів, на яких ґрунтується утримання бджіл в рамкових  вуликах, застосовуються  і до лінійкових. Принципи заміни маток, отримання відводків, нарощування сили сімей, створення запасів для зимівлі або для безвзяткового періоду ті самі, що і в традиційному бджільництві. Є звичайно і відмінності. 

Якщо коротко охарактеризувати методи утримання бджіл строго в ЛВ, то можна сказати так: ніяких методів! Лінійковий вулик передбачає використання найпростіших технологій і вимагає мінімум знань від пасічника. Лінійковий вулик початково призначався для країн, де немає класичного бджільництва, де місцеве бджільництво – це переважно полювання на рої, і місцеві пасічники не обізнані з тонкощами технології, особливо методами пасічникування. Концепція використання ЛВ передбачає дуже просту схему його використання: вулик заселяється бджолами, коли настає медозбір бджоли заливають гніздо медом, згодом пасічник відбирає частину щільників з медом і використовує їх за призначенням, як продукт з вулика, на їх місце ставить нові лінійки для відбудови щільників. При необхідності організовує нові сім’ї. Це основний цикл робіт. Підготовка до зимівлі, сама зимівля часто відсутні, оскільки вулик використовується переважно в країнах тропічного клімату, де немає зими.

Деяку проблему представляє роїння. Мається на увазі, що сезон роїння в тропічних країнах продовжується протягом цілого року, а не 1 – 3 тижні, як у нас. Періодичний відбір 2 – 4 щільників переважно запечатаного розплоду з переповненого розплодом гнізда лінійкового вулика зводить роїння до мінімуму. Власне, роїння в ЛВ не є великою проблемою, а рої не становлять такої великої цінності, як у помірному кліматі, адже для нарощування сили пасічник не використовує підгодівлі, отже, не вкладає свою працю і кошти. Така система утримання бджіл у ЛВ нагадує роєбійну систему утримання бджіл у дуплянках, яка була поширена в Україні в 19-му столітті, і яка передбачає максимальне збільшення числа сімей в період роїння, наступний відбір меду і скорочення числа сімей до мінімуму при їх підготовці до зимівлі. Скорочення числа сімей після закінчення медозбору є просто необхідним прийомом, оскільки в країнах з жарким кліматом більше ніж у нас поширені зльоти сімей після закінчення медозбору, і з цим явищем важко боротися.

Одна із особливостей ЛВ: щільники з розплодом розміщені ближче до льотка, де бджолам легше забезпечувати розплід чистим повітрям, медові щільники відповідно розміщені дальше від льотка, де бджолам легше їх захищати від розграбування. В реальних конструкціях вуликів зазвичай 7 – 10 щільників використовується під розплід, решта - під мед. Гірший варіант, коли розплід «розмазаний» по всіх щільниках у вулику, що утруднює відбір щільників з медом. Реально цю проблему вирішують так: використовують вулики на теплий занос, де розплідні і медові щільники розділені більш чітко, ніж у вуликах на холодний занос. Можна сказати й так: розміщення льотка у лінійковому вулику визначає конфігурацію гнізда і розміщення розплоду і запасів меду у вулику. Бджоли керуються правилом: розміщуй розплід поближче до льотка, а мед – подальше від льотка.

Просунуті практики передбачають використання роздільної решітки, але використання роздільної решітки в країнах, що розвиваються - велика рідкість. Радикальне вирішення цієї проблеми: використання змішаної системи, коли розплідна частина гнізда побудована по принципу ЛВ, а для отримання меду використовуються звичайні магазинні рамкові надставки.

Коментарі (0):