Пілотний проект по дослідженню варроарезистентних бджіл в комерційному бджільництві Євросоюзу - EurBeST

Рік написання: 2022

Маю на меті познайомити читача з одним з наймасштабніших наукових проектів в європейському бджільництві останніх років. Термін EurBeST (European Bee Selection Team = EurBeST) означає: Європейська команда по селекції бджіл.

Автори роботи.

Buechler, R.*, Uzunov, A., Costa, C., Meixner, M., Le Conte, Y.,

Mondet, F., Kovacic, M., Andonov, S., Carreck, N.L., Dimitrov, L.,

Basso, B., Bienkowska, M., Dall’Olio, R., Hatjina, F., Wirtz, U.

По суті, це весь цвіт європейської науки про бджіл.

Стан бджільництва в Євросоюзі.

Згідно офіційних даних, в Євросоюзі налічується 600 тис. пасічників, які утримують 16 млн. бджолосімей. Щорічне виробництво меду складає суму 2 млрд. євро. Крім виробництва меду бджоли забезпечують запилювальний сервіс агрокультур і дикоростучої флори, підтримують біорізноманітність і здоровий стан природних екосистем. Медоносні бджоли, втім, знаходяться під сильним стресом, спричиненим хімізацією сільського господарства, кліматичними змінами і глобалізацією, які приносять бджолам нові хвороби.

На першому місці серед цих викликів - кліщ Varroa destructor, який викликає загибель бджолиних сімей протягом року, якщо їх не лікувати від кліща. Контактуючи з дорослими бджолами і лялечками, кліщ заражає їх смертельними вірусами. Оскільки кліщ появився в Європі в кінці 1970-тих, більшість сімей бджіл заражені варроатозом, і кліщ тепер є найбільш травматогенним патогеном у бджільництві будь-де на континенті. Можливості пасічників по боротьбі з кліщем обмежені, при цьому є ризик забруднення продуктів з вулика хімікатами і появи резистентності у кліщів. Перспективним і радикальним рішенням проблеми є, згідно численним повідомленням з різних куточків світу, виведення популяції бджіл, яка буде стійкою проти кліща і виживатиме без лікування хімікатами. Такі стійкі проти кліща бджоли будуть тримати популяцію кліща під контролем. Здатність цих бджіл передавати подібні риси наступним поколінням відкриває перед пасічниками перспективу розводити варроарезистентних бджіл.

Цілі і методологія студій  EurBeST.

В 2017-му році Єврокомісія уклала договір з науковим консорціумом  EurBeST на чолі з інститутом бджільництва в м. Кірххайн (Німеччина), щоб відповісти на наступні питання:

  • Який статус і поширення програм розведення медоносних бджіл і ринок репродукції бджіл в ЄС?
  • Що відомо про резистентність бджіл до варроа? Чи існують варроарезистентні бджоли в ЄС? Чи доступні вони для використання пасічниками?
  • Чи зацікавлені бджолярі використовувати варроарезистентних бджіл? Чого вони очікують, коли купують бджолині матки?
  • Які методи доступні для селекції варроарезистентних бджіл? Чи вони реально працюють?
  • Які зусилля та кошти потрібні для отримання варроарезистентних бджіл?

Консорціум EurBeST залучив експертів з бджільництва, біології бджіл, селекції, економіки та статистики. Вони проаналізували ринок бджільництва ЄС по репродуктивному матеріалу, виконали огляд літератури та дали експертну оцінку про стан резистентності бджіл до варроа. Виявилося, що програми розвитку варроарезистентних бджіл є у 20 країнах ЄС, природно резистентні популяції варроарезистентних бджіл є в 6 країнах. Проте, комерційно наявні лінії варроарезистентних бджіл були виявлені лише в 4-х країнах.

Огляд стану попиту на племінний матеріал на ринку ЄС.

Опитування споживачів про поточний стан ринку маток в ЄС показало високі очікування зі сторони попиту, але помірне його задоволення зі сторони маткарів. Європейські бджолярі хочуть купувати якісні матки, які, що найбільш важливо, створюють потомство стійке до хвороб і має хорошу продуктивність. Проте вони найменше задоволені стійкістю до хвороб порівняно з іншими ознаками. Майже 50% клієнтів вважають селекцію важливим або єдиним інструментом для створення бджільництва, яке не вимагає лікування бджіл. Цікаво, що подібні очікування були вищими в країнах, які мають тривалі традиції селекції і розведення бджіл.

Найбільше в історії дослідження по селекції бджіл.

В якості основної частини проекту EurBeST проведено п'ять масштабних тематичних досліджень, включаючи сім країн ЄС та 130 пасічників. Команда EurBeST визначила та відібрала 23 лінії бджіл, що належать до шести підвидів (рас), а також змішаного походження, від популяцій бджіл, що вижили або були задіяні в програмах селекції на стійкість до варроа. Відібрані бджоли були перевірені на їх загальні показники та стійкість до варроа на двох різних рівнях: з одного боку, науковці, які детально порівнювали кілька ліній на тій самій пасіці, а з іншого боку, комерційні пасічники, які порівнювали одну або кілька тестових ліній з власними бджолосім'ями в нормальних польових умовах. Всього більше 3500 сімей бджіл було перевірено протягом одного сезону, що є найбільшим дослідженням селекції медоносних бджіл, які коли-небудь проводилися в Європі.

Країни і пасіки, де проводилося дослідження.

Висока резистентність селекційних ліній.

Вибрані командою EurBeST лінії показали подібні показники виживання з власними сім'ями бджіл у пасічників. Була також в середньому невелика різниця за загальними ознаками (виробництво меду, оборонна поведінка та тенденція до роїння). Проте лінії бджіл від EurBeST явно переважали  власні сім'ї бджіл комерційних пасічників щодо зараження кліщами. В тестах на пасіках, де бджіл не лікували хімічними препаратами протягом року, деякі лінії EurBeST підтримували зараження кліщами нижче 3% порогу інвазії, необхідного для лікування кліща до кінця сезону. Деякі селекційні лінії демонстрували високу продуктивність в комбінації з низькою інфестацією кліщем варроа.

Риси стійкості бджіл до кліща варроа.

Коли визначалися специфічні ознаки стійкості бджіл до варроа, було помічено, що рівні зараження кліщем тісно корелюють з наступними рисами:

  • гігієнічна поведінка сімей: в середньому швидше видалення пошкодженого розплоду (застосовувався голковий тест) означало зниження інвазії сім'ї кліщем варроа. Лінії з історією відбору нa гігієнічну поведінку і показували вищі рівні гігієнічної поведінки.
  • риса варроа чутливої гігієни (VSH-риса, це коли бджоли відчувають заражену кліщем лялечку і видаляють її) також виявилося впливає на зараження варроа, що було нижчим у сімей з вищим VSH.
  • перепечатування розплоду (REC-риса) - ознака, що вказує на перевірку комірок з запечатаним розплодом робочими бджолами. Бджоли відкривають комірку: якщо там є кліщ, вони видаляють лялечку, якщо кліща не виявлено — запечатують її повторно. Ця риса дуже корелює з рисою варроа чутливої поведінки, але прямого зв'язку з варроарезистентністю у бджіл тут не виявлено.
  • бджоли, що пригнічують репродукцію кліща (SMR-риса). Зв'язок цієї риси з варроарезистентністю бджіл також неясний.

Місцева адаптація бджіл до кліща є важливою.

Результати тематичного дослідження також показали сильні взаємодії між генетикою та екологічними факторами в регулюванні загальної продуктивності бджолиної сім'ї, а також її варроарезистентності. Практично це означає, що одна і та ж лінія бджіл в двох різних місцях може працювати дуже по-різному, що вимагає різні стратегії селекції. Комерційні бджолярі дуже залежать від добре адаптованих до місцевих умов бджіл, щоб зменшити тягар хвороб і досягти сталого екологічного успіху.

Селекція бджіл є дорогою справою.

У рамках дослідження, в якому брали участь маткарі, вчені та комерційні бджолярі, вони були також опитані щодо їх виробничих витрат і відпускних цін. Тестування колонії в середньому коштує 193 євро, починаючи від 273 € в Німеччині до 85 € в Греції. Оцінка отримана на основі тесту на стійкість до варроа. Моніторинг закліщеності та перевірка гігієнічної поведінки разом склали майже 20% загальних витрат, тоді як найвища частка витрат на оцінку колонії, при цьому більше понад 60% від загальної вартості затрат склали визначення ознак стійкості (SMR, REC і VSH-рис).

Ринкова ціна маток не покриває коштів на їх селекцію.

Середня вартість вирощування маток у дослідженнях становила 22,58 євро за матку, але з величезними коливаннями (від 8,22 € у Польщі до 37,30 € у Франції). Основна частка затрат - витрати на оплату праці, які значно різняться між країнами. Середня ринкова ціна матки в ЄС 23,32 євро, так, що іноді ціна матки не покриває затрат на її селекцію. Що більш важливо, це жодним чином не компенсує затрат на селекційні програми, що включають тестування, оцінку племінних якостей маток і обслуговування парувальних станцій.

Висновки і рекомендації.

Селекційне розведення медоносних бджіл є ефективним способом підвищити їх продуктивність, зменшити втрати сімей та покращити здоров'я бджіл. Використання добре відселектованих ліній є основним фактором економічного успіху у комерційному бджільництві.

Регіональні структури розведення повинні відбирати місцево-адаптованих бджіл. Це включає співпрацю між селекціонерами, маткарями і комерційними пасічниками з науковою підтримкою.

Селекція на резистентність бджіл до варроа працює, але вона дорога. Закліщеність (відсоток) і гігієнічна поведінка є двома важливими рисами для селекції варроарезистентних ліній бджіл. Однак витрати на тестування для селекціонерів надто високі і потребують компенсації.

Ринок маток має бути поліпшений. Є високий попит з боку комерційних бджолярів на маток, відібраних на стійкість до варроа. Однак, звичайні ринкові ціни на маток не покривають додаткових затрат на їх селекцію. Необхідно ввести субсидії на виробництво таких маток.

Програми розведення бджіл потребують підтримки. Успіх розведення залежить від масштабу цих програм протягом кількох років. Враховуючи високі витрати на спеціальні методи селекції, спрямовані на підвищення стійкості бджіл до варроа, рекомендовано фінансування сектору бджільництва, і асоціації пасічників мають лобіювати ці рішення.

Детальнішу інформацію про проект можна знайти на сайті  EurBeST.

Стаття написана на основі матеріалів журналу American Bee Journal.

Коментарі (0):