Підсадка маток. Структура бджолосім'ї і напрямок її розвитку. Частина 4

Рік написання: 2017

Структура бджолосім’ї.

Доречно ввести ще одне поняття – структура бджолосім’ї. Отже, під структурою будемо розуміти тільки ступінь організації бджолосім’ї. Найпростішу структуру має рій. До його складу входять лише матка і бджоли, іноді і трутні. Найскладнішу структуру має бджолосім’я в ройовому стані. До її складу входить гніздо, щільники, розплід на всіх стадіях розвитку, різновікові бджоли, анатомічні трутівки, одна плідна матка і неплідні у маточниках, маточники - відкриті і закриті, трутні і трутневий розплід на всіх етапах розвитку. Після ройового стану структура сім’ї знову спрощується просто до гнізда з бджолиним розплодом і однією маткою, а якщо сім’я струтневіла, то її структура спрощується лише до гнізда з бджолами і трутневим розплодом аж до того моменту, коли трутнева сім’я природно вмирає. Поняття структура бджолосім’ї дещо перекликається з поняттям статус бджолосім’ї, але відрізняється від нього. Статуси просто змінюють один одного від народження до її природної загибелі. Структура бджолосім’ї спочатку ускладнюється від статусу рою до статусу сім’ї в ройовому стані. Потім знову починає спрощуватися. Структура – це статична форма організації бджолосім’ї. Спрощення структури сім’ї може означати або її перехід на кілька статусів назад у її розвитку, або струтневіння.

Стан або напрямок розвитку бджолосім’ї.

Продовжуємо розглядати бджолосім’ю як суперорганізм і наповнюємо цей термін конкретним змістом. Звичайний організм - будь-який вид ссавців, наприклад, розвивається лише в одному напрямку. Він старіє, його біологічний вік тільки збільшується, і зарадити цьому нічим, такі закони життя. Немає і людей, які з віком ставали б молодшими. В цьому сенсі бджолосім’я, як суперорганізм, демонструє нам досить дивні можливості.

В рамках наших понять, розвиток бджолосім’ї – це перехід від одного статусу до іншого. Відбувається це по одній схемі: спочатку в бджолосім’ї накопичуються кількісні зміни, які приводять до змін якісних, останні і є перехід сім’ї в наступний статус. Складається враження, що бджолосім’я «бажає» і прикладає зусилля до переходу в наступний статус. Так, бродячий рій передусім шукає собі місце для гніздування (бродячий рій, який не бажає знайти нішу і збудувати собі гніздо, – це біологічний нонсенс), рій, що вже знайшов нішу для гнізда, всі зусилля витрачає на відбудову гнізда, сім’я, що має гніздо, максимально вирощує розплід, запасає корми, сім’я, що ввійшла в силу, переходить у ройовий стан і згодом відпускає рої, а після цього починається в деякому смислі зворотний хід по статусах.

Цікаво, що, починаючи з деяких вищих статусів – групи статусів: сім’я з гніздом, до статусу сім’ї  в ройовому стані включно, бджолосім’я може розвиватися в двох напрямках, назвемо їх умовно: розвиток і виживання. Інакше кажучи, сім’я, як суперорганізм, на деякому етапі свого розвитку може як старіти, так і молодіти. Подібної здатності не має жоден із інших живих організмів, наскільки нам відомо. Уточнимо можливі напрямки розвитку бджолосім’ї в рамках поняття «Статус бджолосім’ї». Стан бджолосім’ї будемо розглядати як рух по статусах: в прямому напрямку – розвиток, в зворотному – виживання. Група статусів – сім’я без гнізда перебуває в дещо неоднозначному стані: з одного боку, у неї  немає ресурсів у вигляді гнізда, запасів корму, вірніше, їх обмаль у вигляді жирового тіла фізіологічно молодих бджіл рою або запасів меду у зобиках бджіл; з іншого боку – єдино можливий наступний статус для неї – набуття гнізда, тому будемо вважати, що вона знаходиться в стані розвитку. Сім’я з гніздом і ройова сім’я можуть розвиватися в двох напрямках – як старіти, так і молодіти. Після ройового стану всі наступні статуси – це лише стан виживання, сім’я в таких статусах маток приймати не буде.

Нарешті, трутівочна сім’я розвивається лише в одному напрямку - може тільки старіти. Наприклад, до побудови гнізда (бродячий рій, рій, що знайшов нішу) сім’я може тільки виживати. Але така сім’я має потенціал для розвитку у вигляді молодих бджіл і матки. Якщо в цей час станеться втрата матки, то сім’я не зможе стати трутівочною, а бджоли просто розлетяться. Рій не може струтневіти, оскільки сім’я може стати трутівочною тільки якщо вона має гніздо. Якщо сім’я струтневіє, то вона втрачає здатність до розвитку, а може тільки виживати аж до колапсу і своєї загибелі.

Підсумовуючи, вкажемо на варіанти розвитку для кожної групи статусів:

1. Сім’я без гнізда (рій):

  • тільки розвиток.

2. Сім’я з гніздом:

  • розвиток,
  • виживання,
  • роїння (зліт),
  • отрутневіння.

3. Ройова сім’я:

  • розвиток,
  • роїння (відпускання роїв),
  • виживання (вихід з ройового стану),
  • отрутневіння.

4. Трутівочна сім’я:

  • тільки виживання.

Тут при строгому підході для кожної групи статусів варто було б вказати ще й такий варіант розвитку сім’ї, як колапс, розліт бджіл (рою) і загибель сім’ї (від хвороб, отруєнь), але ми цього не робимо по тій причині, що цей варіант ніяк не використовується при підсадці маток.

Отже, бджолина сім’я з гніздом може розвиватися у двох напрямках:  розвиток - рух по статусах у прямому напрямку (від народження до старості). Рух по статусах у прямому напрямку (розвиток) можливий, якщо є гніздо і є матка.

Виживання - рух по статусах у зворотному напрямку (сім’я знижує свій статус).

Розвиток – збільшення числа бджіл, зменшення середнього віку бджіл, надходження пилку, виховування розплоду.

Виживання – зменшення вирощування розплоду або припинення його вирощування, збільшення середнього віку бджіл, економія кормів, скорочення споживання кормів, рух по статусах в зворотному напрямку. «Якщо сімейство не має роботи ні знадвору, ні всередині вулика, тоді воно вживає дуже мало їжі, постить і перебуває за таких умов у сонному стані», - Петро Прокопович.

Зміна напрямку розвитку залежить від зовнішніх умов у такому порядку: стан медоносної бази, погода, клімат, фотоперіодизм або зміна тривалості дня. Відсутність взятку, різке припинення його, погіршення погоди переводить бджолосім’ю із напрямку розвитку на напрям виживання. Разом з тим, збільшення тривалості дня переводить бджолосім’ю із стану виживання в стан розвитку, навіть якщо остання знаходиться в зимовому клубі.

Як швидко бджолосім’ї можуть переходити із стану розвитку в стан виживання і навпаки? Приклади із практики свідчать, що дуже швидко, іноді за півгодини. Для розгляду нашої теми  - підсадки маток будемо вважати, що такий перехід може відбуватися протягом однієї доби.

Питання, чи можемо ми вважати сім’ю, що відпустила кілька роїв, саму в статусі рою, чи це вже трутівочна сім’я – залишається відкритим.

Як штучно можна перевести сім’ю із стану виживання в стан розвитку? Для цього існує кілька способів. Це підгодівля, це перевід сім’ї у нижчий статус (якщо сім’я має розплід – вилучаємо його, якщо сім’я має гніздо - відбираємо його).

Можна сказати, що бджолосім’я завжди перебуває чи живе в одному статусі (в двох одночасно бути не може). Під впливом інстинктів, зовнішнього середовища чи дій пасічника сім’я «працює» над тим, щоб перейти в наступний статус. В результаті діяльності сім’ї накопичуються кількісні зміни, які приводять до змін якісних. Наступний статус, до якого прямує сім’я, може бути вищим, наступним у розвитку – сім’я розвивається; або нижчим, попереднім у розвитку – сім’я виживає.

В результаті природних впливів на бджолосім’ю витримується поступовість у зміні статусів сім’ї. В результаті брутальних дій пасічника сім’я може перескакувати через окремі статуси в ту чи іншу сторону. Наприклад, якщо пасічник відбере розплід із гнізда, то така сім’я стане на кілька статусів молодшою чи нижчою.

Звичайна сім’я з гніздом протягом сезону під впливом погоди і стану медоносної бази і стану довкілля, ймовірно, десятки разів змінює напрям свого розвитку. В окремі роки розвиток сімей відбувається таким чином, що сім’ї не дотягують навіть до статусу ройової сім’ї.

Поняття стан розвитку чи стан виживання не є абстрактною теоретичною побудовою автора. Візьмемо для прикладу такий продукт бджільництва, як маточне молочко. Бджоли його добре продукують тільки коли знаходяться в стані розвитку. Якщо сім’я переходить в стан виживання, то продукування маточного молочка різко зменшується. Для підтримання бджіл в стані розвитку найкраще підходить невеликий підтримуючий взяток, щоб бджоли могли продуктивно вирощувати розплід. Якщо такого взятку немає, пасічник підгодовує бджіл (в тому числі і замінниками пилку). Надто сильний взяток також переводить бджіл із стану розвитку в стан виживання (зменшується кількість розплоду). В цьому випадку пасічник відкачує мед, навіть якщо він незрілий, щоб утримати бджіл в стані розвитку і не допустити зниження виробництва маточного молочка.

Взаємозв’язок між статусом сім’ї, напрямком її розвитку і структурою, зображено на рисунку.

Взаємозв’язок між статусом, станом і структурою бджолосім’ї.
Коментарі (0):