Підсадка маток. Статус бджолиної матки. Частина 5

Рік написання: 2017

Наступний наш крок – розібратись, чим є матка в операції підсадки матки.

Матка - єдина самка, що відкладає запліднені яйця, але не тільки в цьому її важливість. Матка також виступає одним із факторів, а для деяких статусів і єдиним фактором, що об’єднує бджіл в сім’ю. Зникнення матки з гнізда бджіл однозначно ідентифікується бджолами уже через півгодини. В той же час, для бджіл при певних статусах важлива не тільки присутність матки в гнізді, але і можливість її отримати з маточника, відкритого розплоду чи яєць. Наприклад, сім’я, що відпустила рій разом з маткою, деякий час матки не має, отримає нову матку згодом із ройового маточника, при цьому не відчуваючи осиротіння чи безматковості. А відводок може вивести рятункову матку із відкритого розплоду віком до трьох днів. Бджоли, які мають відкритий розплід, безматковість відчувають зовсім не так, як це буває у випадку, коли розплоду у гнізді немає. Втрата матки сім’єю, що не має гнізда (рій), однозначно веде до розльоту бджіл рою по іншим сім’ям. Отже, що є матка? В залежності від ситуації - це може бути власне матка - плідна чи не плідна, маточник, відкритий розплід віком до трьох діб, яйця та навіть бджола-трутівка. Тут доречно говорити також про статус бджолиної матки. Під статусом бджолиної матки будемо розуміти різні фази її розвитку, різні періоди її життєдіяльності, різний її фізіологічний стан. Статус матки визначається або її віком, або феромонами, які вона виділяє, або її фізіологічним станом. Наприклад, плідна матка в гнізді – це матка, яка відкладає яйця. Плідна матка рою-первака – це матка, яка яєць не відкладає, проте статус маток в обох випадках однаковий.

Поняття статусу бджолиної матки необхідне нам також для розуміння різних механізмів, які лежать в основі тих чи інших методів підсадки матки.

Про те, що матки можуть бути різними, мовою нашої книги - мати різний статус, писав ще Прокопович. Він виділяв п`ять сортів маток: матка добра, матка трутнева, матка стара (перестаріла, баба), матка скалічена і матка свищева або самовипложена. Здається, Петро Іванович вперше в історії бджільництва поділив маток на певні категорії, виходячи якраз із потреб практики. До речі, Прокопович знав про таке явище, як тиха заміна матки, як співжиття двох маток при тихій заміні маток, але маток тихої заміни не вважав окремим їх сортом.

Під статусом бджолиної матки будемо розуміти різні етапи її фізіологічного розвитку. Будемо вважати, що спосіб  її виведення (ройова, тихої заміни чи рятункова) на статус матки не впливає, але впливає на її якість і фізіологічний стан, як ось здатність до феромонної комунікації і відкладання яєць.

 Матка, отже, може існувати у вигляді наступних статусів:

 1. Яйця. Будемо вважати, що матка може бути виведена лише із запліднених яєць, хоча відомо, що дві раси бджіл - капська і скутеллата можуть виводити маток і з яєць, відкладених трутівками (1% цих яєць можуть бути плідними).
 2. Відкритий розплід, віком до трьох діб. Взагалі-то вік розплоду на можливість виведення чи заміни маток впливає неоднозначно. Вважається, що матка може бути виведена із розплоду віком до трьох діб. В слабких сім’ях, де розвиток розплоду затримується, існує теоретична можливість виведення маток із личинок віком 4 і навіть 5 діб. Це буває у випадках затримки розвитку розплоду через зниження температури в зоні розплоду. Якість таких маток ймовірно невисока, але сама така можливість існує і повинна враховуватися при деяких способах підсадки маток.
 3. Маточна мисочка з засівом 3 дні. Маточні мисочки з засівом 3 дні можуть з’явитися в гнізді лише у двох випадках - при роїнні і при тихій заміні матки.
 4. Відкритий маточник - 5 діб. Відкритий маточник з личинкою може бути уже в трьох випадках - при роїнні, при тихій заміні і свищевий.
 5. Свищевий маточник.
 6. Маточник тихої заміни.
 7. Ройовий маточник.
 8. Запечатаний маточник - 8 діб.
 9. Новонароджена неплідна матка - вік до 0,5 години.
 10. Неплідна матка віком до 24 годин.
 11. Молода неплідна матка - вік до 2 тижнів.
 12. Молода неплідна матка - вік до місяця.
 13. Плідна матка, що почала яйцекладку і має відкритий розплід - віком до 9 днів. Відбувається перебудова організму матки, вона збільшується у вазі, змінюється режим її годівлі, склад феромонів, які вона виділяє. В цей час в процесі підсадки матки відкривати вулик небажано, тому що матка може бути вбита бджолами.
 14. Плідна матка, що має запечатаний розплід, - вік до 21 дня. В цей період матка трутневих яєць не відкладає.
 15. Молода плідна матка – вік до року. Вирощування розплоду переважає над збором меду.
 16. Дворічна плідна матка - зимувала. Збір меду переважає над вирощуванням розплоду.
 17. Трирічна плідна матка.
 18. Стара плідна матка. В гнізді такої матки небагато розплоду, середній вік бджіл сім’ї вищий. Висока ймовірність наявності трутівок в гнізді зі старою маткою. Чим більше стара матка втрачає свої якості, тим більше в гнізді трутівок.
 19. Скалічена плідна матка. Висока ймовірність тихої заміни.
 20. Трутівочна матка. Досить широке поняття. Якщо матка протягом місяця не стала плідною, вважається, що вона струтневіє, хоча з практики відомо, що матка може стати плідною у віці і старше місяця. Трутівкою матка може стати в результаті хвороби, анестезії вуглекислим газом, внаслідок старості. Звичайно, трутівочна матка потребує заміни, але наявність трутівочної матки не завжди небажана. Зимівля з трутівочною маткою відбувається краще, ніж взагалі без матки.
 21. Відсутність матки в гнізді - це теж певний  її статус, і на такий статус матки відповідно реагують бджоли.

Виділені нами статуси чи форми існування матки складені на основі біології  медоносної бджоли, літературних даних і бджолярської практики автора.

Таким чином ми ввели ряд понять – статус сім’ї і матки, структура сім’ї, напрямок розвитку сім’ї. Ці поняття характеризують бджолосім’ї такими, якими вони є у поточний момент. Якщо ви маєте сім’ю бджіл, то вона в даний момент має певний статус, структуру і напрямок розвитку, а її матка – певний статус. 

Коментарі (0):