Підсадка маток. Правила підсадки бджолиних маток. Частина 6

Рік написання: 2017

Принципи підсадки бджолиних маток.

На основі введених автором понять: статус сім’ї і матки, структура сім’ї, напрям розвитку, які розширюють поняття про бджолосім’ю, як суперорганізм, спробуємо дати загальні правила підсадки маток. Підсадка матки і її прийом бджолами - достатньо складний процес. Наведені нами нижче правила є лише необхідними умовами успішного прийому підсаджених маток, але не достатніми.

1. Відповідність статусу бджолосім’ї, до якої матку підсаджують, статусу підсаджуваної матки.  

Коротко принцип можна сформулювати так. Статус підсаджуваної матки має відповідати статусу бджолосім’ї, до якої матку підсаджують. Або статус підсаджуваної матки має бути вищим від статусу бджолородини, до якої матку підсаджують. В цих двох випадках підсадка матки може бути успішною. Якщо статус матки нижчий від статусу бджолосім’ї, до якої підсаджують матку, то така матка, швидше за все, буде вбита бджолами і прийнята не буде. За довгу історію бджільництва практика нагромадила величезний досвід, коли матку можна підсаджувати, а коли ні. Основна ідея відповідності статусів матки і бджолосім’ї в тому, що, підсаджуючи матку, ми створюємо ситуацію, яка може виникнути в бджолосім’ї природним шляхом, і уникаємо ситуації, яка природним чином виникнути не може. В такому випадку підсадка матки може бути успішною. Якщо в процесі підсадки ми створюємо ситуацію, яка природним шляхом виникнути не може, з’являється конфлікт статусів матки і бджолосім’ї, матка, швидше за все, буде вбита, і підсадка матки зазнає невдачі. Напроти, якщо ми при підсадці матки створимо ситуацію, яка виникає в бджолосім’ї природним шляхом, то це лише одна із необхідних умов успішної підсадки матки. Щоб досягти остаточного успіху потрібно врахувати і інші фактори.

Розглянемо кілька характерних прикладів.

1. Бджолосім’я з розплодом в усіх стадіях.  Якщо ми спробуємо підсадити неплідну матку до такої родини, то, швидше всього, вона буде негайно вбита. Підсадити неплідну матку в гніздо, де є засів і відкритий розплід, неможливо, не змінивши попередньо статус цієї родини. Це тому, що в природі неможлива ситуація, коли в гнізді з відкритим розплодом появляється неплідна матка. Якщо є відкритий розплід, є і плідна матка. Але що значить змінити статус бджолиної сім'ї? Ми можемо забрати весь відкритий розплід, струсити всіх бджіл на нове гніздо і перевести бджолосім’ю в статус рою. Тут ми понижуємо статус сім’ї. Зі зміною статусу ми створюємо умови, які можуть виникнути природно, і при яких неплідна матка уже може бути прийнята.

2. В бджолосім’ю, що перебуває в ройовому стані, підсадити будь-яку матку неможливо в принципі (Нестерводський, Ільїнський). Щоб підсадити до неї матку, необхідно понизити її статус, тобто вивести її з ройового стану, а потім уже підсаджувати матку, враховуючи новий статус бджолосім’ї і  матки, що підсаджується, які повинні відповідати один одному.

3. Уявімо собі ситуацію. Пасічник зробив відводок або посадив у вулик рій-вторак. У гнізді молода неплідна матка, яка ще не приступила до яйцекладки. Пасічник врешті втрачає впевненість: чи є в гнізді матка і вирішує перевірити це. Він ставить в гніздо рамку з молодим розплодом. Розрахунок приблизно такий. Якщо в гнізді є матка, то з розплодом ніяких змін не буде, якщо матки немає (наприклад вона загинула при шлюбному польоті), то на розплоді бджоли закладуть рятункові маточники, що дозволить пасічнику з’ясувати, що матка таки втрачена. Що в дійсності станеться, якщо в гніздо з неплідною маткою поставити рамку з відкритим розплодом. Бджоли вб’ють свою матку. Це тому, що ми, поставивши рамку з розплодом, підвищили статус сім’ї, а в гнізді з розплодом не буває неплідної матки. Тому неплідну матку бджоли завжди вбивають, якщо в гніздо поставити рамку з розплодом. Отже, постановкою в гніздо рамки з відкритим розплодом перевіряти наявність неплідної матки в гнізді в жодному разі не можна.

4. Уявімо собі іншу ситуацію. Наприклад, ви виводите маток способом щеплення личинок у сім’ї-виховательці, але через недогляд на пізньому розплоді бджоли заложили свищевий маточник, із маточника вийшла матка на кілька днів раніше і знищила всі ваші маточники. Питання: як знайти молоду небажану матку з метою її вилучення? Просто оглядом рамок у великому гнізді знайти молоду неплідну матку непросто. Поступаємо так. В гніздо, де з’явилася небажана матка, ставимо рамку з молодим розплодом. Наступного ранку мертву матку знаходимо біля льотка вулика. Що відбулося? Підставивши рамку з розплодом, ми штучно підвищили статус сім’ї до рівня – гніздо з розплодом. Бджоли, виявивши неплідну матку в такому гнізді, зажалюють її і викидають з вулика, адже в гнізді з відкритим розплодом не буває неплідних маток. Способом видалення небажаної неплідної матки рамкою відкритого розплоду поділився І. Стоянов із Одеси. Наведені приклади показують, що статуси - це не тільки теоретична побудова автора, але мають і чисто практичне застосування.

Можливі варіанти відповідності статусів бджолосім’ї і підсаджуваної матки наведені в таблиці. + - матку можна підсаджувати, - - матка не може бути підсаджена.

 

Таблиця. Відповідність статусу матки  статусу бджолиної сім’ї.

Статус матки

Групи статусів

Яйце або личинка віком до 3-х діб

Маточник

Неплідна матка

Плідна матка

Сім’я без гнізда

-

-

+

+

Сім’я з гніздом

+

-

-

+

Ройова сім’я

-

-

-

-

Трутівочна сім’я

-

-

-

-

 

+ - матка буде прийнята

- - матка прийнята не буде

Таблиця складена на основі аналізу методів підсадки матки, якими користуються пасічники, і які опубліковані в літературі. Таблиця дає можливість орієнтуватися пасічнику в реальних ситуаціях, які виникають при підсадці маток. Варто відмітити, що відповідність статусів - це лише одна із  необхідних  умов успішної підсадки матки, тому знак + не означає 100% успіху, якщо інші умови підсадки не будуть дотримані. Правильніше сказати: таблиця дає уявлення пасічнику про те, коли маток підсаджувати не можна. Таблиця складена тільки для груп статусів, хоча попередньо передбачалося, що буде велика таблиця для всіх окремих статусів сім’ї і матки. З цим виникли певні труднощі, оскільки прийом матки залежить також і від стану сім’ї, а не тільки від її статусу. Тому, наприклад, не існує абсолютно надійних методів підсадки неплідної матки до сім’ї з гніздом.

Деякі варіанти статусів фізично неможливі, наприклад, рій, що не має гнізда, не може вивести собі матку із розплоду, тому що розплід може бути тільки в гнізді.

2. Якщо статус матки нижчий від статусу бджолосім’ї, підсадка матки зазнає невдачі.

Щоб підсадка матки була успішною в цьому випадку, статус сім’ї потрібно понизити. Біологічну цілісність бджолосім`ї легко порушити штучно. Ці порушення можуть бути різними: відбір матки, розплоду, молодих або старих бджіл, частковий чи повний відбір гнізда, житла (вулика), місцеположення гнізда. Чим грубіше втручання в життя бджіл, тим довше і важче виходять бджоли із цього стану, тим легше підсадити матку, тим легше її приймуть бджоли.

3. Чим нижчий статус сім’ї, тим краще вона приймає матку.

Статуси, які передують появі гнізда, найкраще приймають маток. Можна сказати, що тут бджоли налаштовані на прийом абсолютно. Це тому, що матка тут виступає єдиним фактором, що об’єднує сім’ю. Для таких сімей єдино можливий рух по статусах – тільки в прямому напрямку, тобто розвиток. Сім’я, що не має гнізда, не може струтневіти. І ймовірність прийому маток у сімей в статусі без гнізда найвища. Такі сім’ї приймають маток у будь-якому статусі матки чи будь-яку матку, тому що будь-який можливий статус матки тут завжди буде вищий від статусу сім’ї. Отже, струшена в порожній без щільників вулик бджолосім’я готова прийняти будь-яку матку (у будь-якому  її статусі). У найнижчому статусі бджоли на прийом маток налаштовані найбільше. А найнижчий статус – це рій, нижчого просто не буває.

Чим нижче статус бджолосім’ї, тим краще вона приймає матку. У сім’ї, що приймає матку, потрібно забрати весь розплід, як відкритий, так і запечатаний. Хоча бджоли не мають можливості вивести собі матку із запечатаного розплоду, видалення його також значно полегшує прийом матки. Пробували залишати печатний розплід, але матка в цьому випадку приймається значно гірше. Крім того, серед запечатаного розплоду може виявитися кілька комірок з молодими личинками, на яких бджоли можуть закласти свищевий маточник. При відборі розплоду неспокій з приводу зникнення матки проявляється вже через кілька хвилин. Це і є найзручніший момент для підсадки матки.

4. Чим вищий статус сім’ї, тим гірше вона приймає матку.

З підвищенням статусу сім’ї прийом матки стає все більш утруднений і вибірковий, нарешті, з досягненням статусу - ройова сім’я і у всіх наступних статусах прийом маток стає неможливим. Сім’я, що має гніздо з розплодом, приймає лише плідних маток. Матки в інших статусах прийняті не будуть, і їх підсадка приречена на невдачу. Неплідну матку надійно підсадити можна лише до сім’ї, яка не має гнізда. До сім’ї з гніздом без розплоду неплідну матку можна підсадити, тільки якщо сім’я знаходиться в стані розвитку, вірніше налаштована на розвиток. До сім’ї з гніздом без розплоду, яка перебуває в стані виживання, підсадити неплідну матку не можна.

5. Якщо бджолосім’я перейшла в ройовий стан, то в цьому статусі вона не прийме матку при будь-якому методі підсадки.

Інакше кажучи, бджолосім’я, що перейшла в ройовий стан, маток приймати не буде.

6. Бджолосім’я у всіх статусах, що йдуть після ройового стану, маток приймати не буде.

Інакше кажучи, неможливо підсадити матку до трутівочної бджолосім’ї ніяким відомим способом, не знизивши попередньо її статус штучно.

7. Підсадка матки до бджолосім’ї буде успішною, тільки коли сім’я знаходиться в стані розвитку.

Якщо бджолосім’я знаходиться в стані виживання, підсадка матки приречена на невдачу. Наявність двох напрямків розвитку бджолосім’ї має своїм наслідком те, що дві, зовні однакові сім’ї, можуть по різному прореагувати на підсаджену матку. Або одна і та ж сім’я в одному і тому ж статусі в одному випадку прийме матку, якщо вона (сім’я) знаходиться в стані розвитку, або не прийме її, якщо знаходиться в стані виживання.

Підсадка матки досить легко здійснюється до 15 червня, коли зазвичай більшість сімей знаходяться в стані розвитку. Після 15 червня підсадити матку проблематично, тому що з цього часу сім’ї переходять до головного медозбору (стан розвитку змінюється на стан виживання). При виводі маток - картина зворотня: легше вивести маток після 15 червня, до 15 червня вивід маток, особливо ранньовесняних - проблематичний. Тобто маток в масі своїй доводиться підсаджувати в терміни, коли позитивний результат забезпечити важче. Перевести сім’ю із стану виживання в стан розвитку, як зазначалося вище, можна протягом одного дня, якщо забезпечити бджіл підтримуючим взятком, або підгодувати, або відкачати зайвий мед із гнізда.

 Коли бджоли самостійно не здатні відновити цілісність бджолосім`ї, в цьому випадку в сім`ю можна підсадити будь-яку матку, і бджоли її приймуть (Зайчиков Н. Е., 1968). Така думка має поширення серед багатьох пасічників, але це вірно тільки, якщо бджоли знаходяться  в стані розвитку, якщо бджоли знаходяться в стані виживання, то це справедливо тільки щодо сім’ї без гнізда, у всіх інших випадках сім’я матки не прийме і стане трутівочною. Оскільки бджоли без гнізда налаштовані тільки на розвиток, то сім’я без гнізда приймає будь-яку підсаджену матку.

Цікавою є ситуація для групи статусів – сім’я з гніздом. Отже, якщо ми відберемо у сім’ї з гніздом розплід, так щоб вона не могла вивести власну матку на розплоді, то теоретично така сім’я може прийняти неплідну матку. Це вірно тільки для випадку, коли така сім’я налаштована на розвиток. Якщо така сім’я перебуває у стані виживання, то вона неплідну матку не прийме і стане трутівочною. Отже, важливий висновок, до якого ми прийшли. Для статусів – сім’я з гніздом, сім’я в одному і тому ж статусі може прийняти неплідну матку, а може і не прийняти,- все залежить від напрямку її розвитку: при розвиткові – вона прийме неплідну матку, при виживанні – матка прийнята не буде.

8. Якщо сім’я має матку у будь-якому статусі, то нову матку вона не прийме.

Це правило потребує пояснення. Якщо ми підсаджуємо матку в сім’ю, то попередня матка має бути вилучена, це очевидно. Менш очевидно наступне. Якщо в гнізді є відкритий розплід і між вилученням старої матки і підсадкою нової пройшов деякий час (іноді це всього день), то на розплоді буде закладений свищевий маточник. Така сім’я вже перейшла в наступний статус, вона вже не відчуває себе безматочною (хоча власне матки ще і немає, вірніше, вже є матка у статусі відкритого маточника), і підсаджена матка прийнята не буде. Так само, якщо в гнізді є вже запечатаний маточник або неплідна матка (одна чи декілька), то підсаджена плідна матка прийнята не буде. Матка на власному розплоді нижчого статусу (відкритий свищевий маточник) приймається краще, ніж підсаджена з вищим статусом. Умовно це правило можна назвати так – «своя сорочка ближче до тіла».

9. Якщо в гнізді вже є матка в одному з нижчих її статусів – розплід, маточник, то успішно можна підсадити матку тільки в такому ж статусі.

Плідна матка легко міняється на плідну, неплідна на неплідну. Якщо в гнізді вже є маточники, то в таке гніздо можна прищепити маточник, і він буде прийнятий бджолами, але якщо в гнізді вже є маточники, то плідна матка прийнята не буде.

Коментарі (0):