Підсадка маток. Поняття про статус бджолосім’ї. Частина 2

Рік написання: 2017

Поняття про статус бджолосім’ї.

Протягом життя бджолосім’я від народження до загибелі змінюється.

Але що робить певну групу бджіл бджолородиною? Або що таке бджолосім’я? Які риси чи фактори роблять групу бджіл сім’єю? Відповідь на це питання не така однозначна, як може здатися.

Матка? Але існують і безматочні, і трутівочні родини, які маток не мають,  маток в гнізді бджіл може бути дві або кілька, або багато – при роїнні, наприклад. В трутівочній сім’ї всі бджоли стають матками.

Спільне походження? Але можуть бути бджолосім’ї із бджіл, що походять від різних маток.

Гніздо? Але існують сім’ї, які не мають гнізда,  - рій, наприклад.

Бджоли? Але є методи підсадки маток, коли матка підсаджується до розплоду на виході, тобто в такій сім’ї немає бджіл, але процедура і атрибути підсадки маток витримані цілком коректно, тобто така сім’я без бджіл цілком може вважатися бджолосім’єю. Отже, ми бачимо, що на теоретичному рівні дати строге визначення, що таке бджолосім’я, як суб’єкт, до якого підсаджують матку, не просто. Не існує одного абсолютного фактора, назвавши який ми можемо сказати, що саме він робить бджіл бджолосім’єю.

Об'єднанню бджіл в родину сприяє не один, а цілий ряд факторів, вплив їх різносторонній і багаторівневий, але не абсолютний. Ми бачимо, що поняття бджолосім’я досить широке. Крім того, бджолосім’я може змінюватися в процесі свого розвитку (життя).

Введемо поняття статус бджолосім’ї. Під статусом бджолосім’ї будемо розуміти конкретну форму організації бджолосім’ї, або її вік, або поточний стан у її фізіологічному розвитку. Тобто не існує бджолосім’ї взагалі. Кожна конкретна бджолосім’я існує в певному статусі, в кожний поточний момент часу або етапу її розвитку.  Тут ми дотримуємося теорії, що життя бджолородини має початок і має кінець. Від народження до смерті бджолородина проходить ряд етапів, кожний із яких ми і будемо називати статусом. В кожному статусі бджолосім’я перебуває деякий період, який може бути різним за тривалістю: від кількох годин до кількох місяців. Бджолосім’я «знає» свій поточний статус, і бджоли ведуть себе у відповідності зі своїм статусом. Самоусвідомлення власного поточного статусу відбувається, ймовірно, з допомогою феромонної комунікації між бджолами. Скажімо, бджоли рою усвідомлюють себе саме роєм, а якщо в гнізді є розплід, то так само бджоли «знають» про його наявність, оскільки розплід виділяє відповідні феромони  (навіть якщо це льотні бджоли і безпосереднього контакту з розплодом вони не мають). Власний статус бджоли відчувають буквально і негайно. Візьміть вулик і відставте його в сторону на пару метрів. Дезорганізація роботи сім’ї відбудеться негайно. Це тому, що ми порушили такий елемент статусу, як хомінг медоносної бджоли (по Левченку – це відчуття домівки або місцеположення вулика). Інший приклад – бджоли ведуть себе агресивно при відкачці меду. Зніміть медовий корпус разом з бджолами і відставте його в сторону, на його місце поставте новий порожній корпус і бджіл струшуйте в новий корпус. Агресивності бджіл, як і не було. Це тому, що з відставленим убік корпусом бджоли втратили відчуття домівки.

В кожний поточний момент часу бджолосім’я перебуває в одному певному статусі. Перехід у наступний статус відбувається у такий спосіб. В бджолосім’ї в процесі життєдіяльності накопичуються кількісні зміни, які приводять до змін якісних, тобто до переходу в наступний статус. Перехід у наступний статус може відбуватися і під впливом зовнішнього середовища – погодних змін.

Все життя бджолородини, від її народження до загибелі, ми можемо розглядати як перебування в одному із статусів певний час і переходи від одного статусу до іншого. Такий погляд на життя бджолородини відображає природний стан речей, але при утриманні бджіл на пасіці, коли в життя бджіл втручається пасічник, в житті бджіл можливі статуси, які пасічник створює штучно і яких не буває в природі. Наприклад, пасічник може створити відводок з метою розмноження. Але у природі бджоли відводками не розмножуються. Тим не менше бджоли відповідно реагують на зміну свого статусу, незалежно від того зміна ця природна чи штучна.

 Розглянемо як відбувається процес зміни статусів при нормальному розвитку сім’ї. Оскільки реально, як уявляється автору, статусів у сім’ї протягом її життя буває багато, ймовірно більше 50, то доцільно виділити ще і групи статусів, оскільки ряд статусів мають спільні риси, але не є тотожними, наприклад, сім’я без гнізда – це з десяток різних статусів, які мають чимало спільних рис, але не є тотожними. Тому всі статуси бджолосім’ї сформуємо у чотири групи:

  1.  Сім’я без гнізда (рій).
  2.  Сім’я з гніздом.
  3.  Ройова сім’я.
  4.  Трутівочна сім’я.

Таким чином, маємо список із чотирьох груп статусів. Саме у такому порядку зміни статусів є природними. Спробуємо розшифрувати кожну групу на окремі статуси. При складанні списку статусів ми використовували положення біології бджіл, літературні дані, знання із практики бджільництва. При цьому маємо на увазі, що можливо наш перелік статусів не є повним і вичерпним. Таке обмеження випливає із того, що наші знання біології  бджіл так само не є повними і вичерпними.

Коментарі (0):